Du är här: Produkter » Glaspartier » Vinterträdgårdar » Vinterträdgårdar

Vinterträdgårdar

Vinterträdgårdar Twin

Twin isolerglassystem ger dig en mysig vinterträdgård. Systemet består av isolerade aluminium-glas partier. I luckan ligger därmed profilens yttersida avskärmad mot profilens innersida med hjälp av isolerplaststeg, vilket benämns som profiler med bruten köldbrygga.
Karmprofiler levereras lösa, som gör att dessa kan ta upp toleranser, vilket leder till att eftertätning och lister runt karmen inte behövs.
Det finns skjutbara eller olika fasta partier, som sedan kombineras till önskad funktion och utseende. Fyllningen består av isolerglas D4-12 alternativt för fasta partier D4-15.
Twin-systemet används till inglasningar av uterum och vinterträdgårdar för användande året runt. Klinkergolv med golvvärme är ett bra alternativ till dessa partier.
Våra vinterträdgårdar är bättre isolerad och ger ett vindtätare parti än ett enkelglassystem. Ingen luft vandrar genom luckans profiler med hjälp av ändlock och borstlisttätningar.
Normal rumsventilation är trots allt viktigt till vinterträdgårdar.

Twinhjul3DTwinspårtätning3DTwintätplugg3D

Boggiehjul, spårtätning till Twin skjutdörrar, samt plasthus med borstlistkrans för tätning av Twinluckan.

Exempel på Vinterträdgårdar

Bilder av vår limträstomme, tillverkad som vinterträdgård med Twin skjutpartier samt Twin-Eco fasta partier.

twinbilder_twinisolerglassystem
Fasta och skjutbara dörrar i Twin systemet.

En vinterträdgård är en dröm för många villaägare – det är ett härligt sätt att njuta av sin trädgård även under sen höst, vinter och tidig vår. Det inglasade rummet släpper in extra mycket naturligt ljus även mitt i vintern och blir därför ofta det mest uppskattade rummet i huset under de mörka månaderna.

Förutom vinterträdgårdens fördelar för innehavaren bör man heller inte glömma bort att den är en mycket bra investering. Oavsett var du bor i landet kommer din vinterträdgård med all sannolikhet att öka fastighetsvärdet. I många fall betyder det att initialkostnaden betalar sig i sin helhet vid en eventuell försäljning .

Naturligtvis ger den också utdelning i form av rent estetiska värden. Våra vinterträdgårdar kan med enkla medel anpassas så att den blir en naturlig förlängning av din fastighet.

 

Expodul Inredningar AB - Sörbyvägen 7 - 571 78 Forserum - Tel. 0380-377 130 - Fax 0380-205 40 - info@expodul.se