Solo valaternativ
Solo enkelglassystem
Du är här: Produkter » Solo valaternativ » Solo enkelglassystem » Solo valaternativ

Solo valaternativ

Glas och fyllningSolo+valalternativ
Vi levererar partier med 4 mm fyllningar. Dessa kan bestå av: Floatglas-vanligt glas. Härdat glas-säkerhetsglas, smulas vid krossning. Energiglas- isolerande, begränsar immbildning. Spegelglas- naturellt eller färgat alternativ. Isolerglas D4-6 2 glasruta med 6 mm luftspalt. Laminat- täckande fyllning. Mot förfrågan kan partier även förses med andra typer av fyllningar.

Energiglas
Energiglas är ett glas som är belagt med ett oxidskikt. Skiktet låter det synliga ljuset passera (kortvågig strålning), men reflekterar tillbaka 90% av rumsvärmen (långvågig strålning). Genom att glaset har bättre isolering och dess insida hålls varmare, blir risken för kondens och rimfrost mycket liten. Glaset är färgneutralt.

Spröjsar
Delningsspröjsar kan väljas till efter önskemål. Antalet horisontella och vertikala spröjsar är fritt valbart. Exempelvis kan olika typer av kors-spröjsade fönster och dörrar beställas. Spröjsens bredd är 25 mm. Även placeringen av dessa är fritt valbart. För horisontella spröjsar önskar vi måttet från golv till överkant spröjs. Detta mått benäms då som spröjsmåttet.

Färgval
Profilsystemet lagerhålles i tre färger. Natur alternativt brunanodiserade profiler, eller med vitlackerade profiler.
Vi har dessutom möjlighet att erbjuda hela RAL skalan till aluminium/glaspartierna. Med samma leveranstid som för vit standardkulör. Du betalar endast +15% mot vit standardkulör, gäller för inglasningar till ett normalstort uterum. Mot förfrågan kan även andra färger offereras.

Låsbara handtag
Samtliga partier utrustas med våra patenterade snäpplåshandtag. Snäpplåsen finns i två olika versioner, fönstersnäppe eller dörrsnäppe.
Fönstersnäppe- låser partiet automatiskt vid stängning.
Dörrsnäppe- måste alltid aktivt låsas från insidan, vilket förhindrar en ofrivillig utelåsning.
Med monterade snäpplås centreras skjutpartiet och ger dörrarna en exakt placering.
Olika typer av cylinderlås eller hakregellås kan fås mot förfrågan.

HakregellåsHakregellassolo
Solo hakregellås är ett litet och stabilt lås. Låset är tillval och monteras i en rektangulärprofil 40x30mm. Ett eller två lås kan väljas/parti. Finns med enkelsidig eller dubbelsidig cylinder. För varje  hakregellås åtgår det 40mm extra, således minskas de totala dörrbredderna med totalt 40mm/lås. Samtliga dörrbredder i partiet är dock lika.

Spårprofiler
Till skjutpartier finns olika spårprofiler beroende på var skjutpartiet används. Det finns dränerande profiler. Spårprofiler med toleransjusterande möjligheter, eller låga tröskelprofiler (endast 10mm hög) för inomhus-monterade partier.

Mätning
Karmhöjden tillåts variera +-3 mm. Används toleransprofiler tillåts en variation på +15 till -5 mm. Kontrollera först med vattenpass att golvet inte lutar. Mät sedan karmhöjden mitt i och vid båda ändar av öppningen. Det minsta måttet blir ditt karmhöjdsmått. Karmbredden tillåts variera +-9 mm. Kontrollera först att stolparna är i lod. Mät sedan karmbredden på flera ställen. Din karmbredd blir idealmåttet mellan ditt största och minsta värde. Om måttavikelsen är större än +- 9 mm, måste öppningen först korrigeras.

Vädringslucka
Luckan används på fasta partier, vanligtvis på partier i stommens brutna hörn. Luckan öppnas med ett swingbeslag och kan parkeras i öppet läge. Vid stängning vrids beslaget  270 grader och hamnar därmed längs luckan. Vädringsluckan tillverkas vanligtvis med höjden ca 300mm, men måttanpassas om så önskas.

vadringsluckasolo

Expodul Inredningar AB - Sörbyvägen 7 - 571 78 Forserum - Tel. 0380-377 130 - Fax 0380-205 40 - info@expodul.se