Solo fasta partier
Solo enkelglassystem
Du är här: Produkter » Solo fasta partier » Solo enkelglassystem » Solo fasta partier

Solo fasta partier

Solo+fastapartierbildserie

Bröstnings-parti
Fasta B-partier används till bröstningar och överljus. Passar även till kilformade fasta fönster.
Går även att dela fyllningen med samma spröjs som till de skjutbara partierna.

Bparti_solo_fasta_partier

HVF-parti
Fasta HVF-partier används till rektangulära eller kilformade fönster. Profilen har en utstickande fläns, som monteras på karmens utsida. Används även till vädringsfönster.

HVF+-parti
Fasta HVF+-partier är en kombination av lodräta HVF-profiler och horisontella skjutpartiprofiler. Genom att kombinera dessa profiler fås estetisk överensstämmelse med angränsande skjutpartier. Vanligt i brutna hörn.

HVF-parti_solo_fasta_partier

VSA/VSH-parti
Önskat antal fönster eller dörrar ställs på samma spår. Luckorna skjuts ihop efterhand och varje skarv består av två kopplade profiler, VSA och VSH.
Kopplingens byggbredd är densamma som
skjutpartisystemets profiler.

VSAVSH-parti_solo_fasta_partier

Expodul Inredningar AB - Sörbyvägen 7 - 571 78 Forserum - Tel. 0380-377 130 - Fax 0380-205 40 - info@expodul.se