Du är hära: Produkter » Uterum

Uterum

Våra Uterum

Vi skapar inglasade uterum för din trädgård, vi glasar in verandor och uteplatser. De kompletta uterummen består av limträstomme eller aluminiumstomme med kanalplasttak eller glastak. I karmöppningarna väljs sedan önskade partier, skjutbara, fasta eller vikbara.

Aluminiumstommar och aluminium-glaspartier finns i både oisolerat och isolerat utförande. Vi arbetar med olika stommelösningar beroende av önskat material och isoleringsnivå. Valfrihet är en självklarhet för att ditt uterum ska bli perfekt för dig och ditt hem.

 Limträstomme
Finns måttanpassad lösning både för obruten stomme och sadeltakstomme. Vi har även en valmad stommelösning som delvis är måttanpassad. Limträstommen används i många sammanhang. Från ett enkelglasat uterum med 16mm kanalplasttak eller glastak, till en isolerad vinterträdgård med isolerglaspartier och 32mm kanalplasttak eller isolerglastak.

.           limrträstomme_obrutet_taklimträstomme_sadeltaklimträstomme_valmat_tak

Iphon juni 2014 157Easy Roof
Är en intressant oisolerad aluminiumstommelösning. Kan väljas som en obruten takstomme eller som en sadeltakstomme. Tillverkas måttanpassad med enkelglaspartier. Du får en underhållsfri stomme i önskad kulör som prismässigt hamnar endast något över limträstommen. Easy Roof stommen passar lika bra med glastakslösning eller med kanalplasttak. Det går till och med att kombinera glastak och kanalplasttak i samma uterumstomme om man önskar. För att klara snölaster och undvika nedböjningar i takstolar och bärlinor, kan dessa förstärkas med osynliga stålprofiler. Genom att kombinera fasta partier med skjutbara partier klarar vi stora konstruktioner utan nedböjningsproblem. Varje uterum dimensioneras efter de förutsättningar som krävs. Takvinkeln är begränsad mellan 5-15 grader.

Aliver
Är en helisolerad aluminiumstommelösning och blir därför också vårt mest exklusiva uterum. Stommen tillverkas måttanpassad i många utföranden, obruten takstomme, sadeltakstomme, valmad takstomme eller som en viktoriansk takstomme. Med en kombination av isolerglaspartier blir aliver en tillbyggnad till huset. Kan kombineras med isolerande glastak eller isolerande täckande sandwichelement i taket. Ofta förses takbalkarna med infällda belysningsspots. Med denna uterum-lösning erbjuder vi en helhet med förslag, mätning, tillverkning och montering. Vi har tillverkat och monterat dessa stommar i mer är 20 år. Med vår långa erfarenhet för dessa uterum är det vår försäkran till dig att vi gemensamt kan lyckas förverkliga era önskningar.

Rum som passar dig

En av fördelarna med Expoduls utbud  är att de kan anpassas efter kundens önskemål i mycket stor utsträckning. Du väljer helt enkelt själv hur stort uterummet ska vara och om det ska anslutas till huset eller vara fristående. Materialet väljer du efter vad som passar bäst med din befintliga fastighet och vilken typ av isolering du behöver.

Möjligheterna är obegränsade, men det är också en utmaning att planera det perfekta rummet utomhus. Expodul kan hjälpa dig även där – med vårt visualiseringsverktyg kan vi ta fram en bild av ditt uterum baserat på dina mått och förutsättningar. Det betyder att hela uterummet visualiseras skalenligt så att du redan i samband med offerten vet hur slutresultatet kommer att se ut.

Du höjer värdet på ditt hus
När det kommer till villor så är saker som ofta efterfrågas bland köpare följande: en stor tomt, många rum, luftigt kök, fräscha toaletter och ett uterum. Varför uterum? Jo, det är nämligen just en sådan detalj som människor ofta söker – någonting som sticker ut och gör ett hus unikt. Att ha ett eget rum ute men ändå inne, så att säga, det är verkligen någonting att eftersträva då det höjer värdet på ditt hus avsevärt. Detta både ekonomiskt men framförallt på livskvalitén.

Klarar det en hård vinter?
Klimatet i Sverige är tidvis hårt men med hjälp av rätt sorts isolering så brukar uterummet klara av vintermånaderna galant – ja , ofta mer än så faktiskt. För finns det något som slår en iskall vinter utanför medan man själv sitter inne och njuter? Med ett rätt isolering är detta möjligt.

Uterum – inte så krångligt numera

Förr om åren kunde det vara lite bökigt med att bygga uterum till sitt hus. Åtminstone om det tänkta bygget överskred 15 m2 eller i nockhöjd – då klassades det nämligen inte som en komplementsbyggnad utan man var tvungen att söka bygglov. Numera går det dock betydligt smidigare och lättare – detta i och med att Attefallshuset gjort sin entré på marknaden.

Med ett Attefallshus menas att en komplementbyggnad numera får vara upp till 25 m2 och ha en nockhöjd på fyra meter – ett mått som passar utmärkt just för uterum. Ett uterum vill man ofta nämligen ha större än det tidigare måttet och nu när man har större marginaler att förhålla sig till blir det därför enklare att komma till skott. Varför? Jo, genom Attefallshuset krävs nämligen inget bygglov utan allt som krävs är ett godkännande från din kommun – mindre byråkrati och snabbare beslut, helt enkelt. Tiden då byråkratins kvarnar malde långsamt är – tack och lov – för uteplatsens framtid nu ett minne blott. Det är alltså en tid att förverkliga sina drömmar om ett uterum där hela familjen kan samlas runt middagsbordet.

Mer om Attefallshus

Attefallshuset är alltså en ny sorts byggnad som räknas som komplement till ett större hus. För att bygga ett Attefallshus krävs inget bygglov, men däremot måste du innan första spadtaget lämna en bygganmälan till den kommun du befinner dig i och invänta ett svar.
Själva namnet Attefallshus kommer från vår tidigare bostadsminister Stefan Attefall som tog konceptet Friggeboden ett steg längre – namnet Friggebod kommer för övrigt även det från en tidigare bostadsminister, nämligen Birgit Friggebo – och detta genom att utöka volymen på komplementsbyggnader.

Då du tidigare endast fick resa byggnader om 15 m2 med maximal nockhöjd på 3 meter får du idag – tack vare Attefallshuset- bygga en fristående byggnad om 25 m2 med 4 meter i nockhöjd. I och med detta har man möjliggjort ett större uterum för familjen, eller varför inte en helt fristående bostad?

Kan en uteplats räknas som ett Attefallshus?

Inom begreppet Attefallshus ryms allt ifrån garage, förråd, gäststuga eller en uteplats – allt det handlar om är att förhålla sig till reglerna samt att inte störa sina grannar. Bygger du tillexempel en uteplats i form av en paviljong som är 25 m2 i storlek så kommer det att räknas som ett Attefallshus.

Tak på uteplatsen

Samma regler gäller om du vill bygga ett tak till din uteplats – det får du göra om du håller dig till nockhöjden av 4 meter som är tillåtet inom begreppet Attefallshus. Varför inte klä in halva uteplatsen och låta den andra halvan dränkas i solsken – så länge reglerna följs så är ju som sagt fantasin den enda spärren.

Attefallshusets framtid

Stefan Attefalls projekt sågs som en lösning på bostadsproblemet och så länge detta problem finns så kommer Attefallshuset att tilldra sig ett ökat intresse – speciellt i Stockholm. Det finns många varianter av Attefallshus och redan nu kan man se hur personer börjat sina tillbyggnader av alla varierande slag – allt från små hus, garage eller rena uteplatser. Attefallshuset ser ut att vara här för att stanna!

Expodul Inredningar AB - Sörbyvägen 7 - 571 78 Forserum - Tel. 0380-377 130 - Fax 0380-205 40 - info@expodul.se